Račun izklopljen zaradi vdora
Vaš račun je zaradi varnostnih razlogov onemogočen,
Nemudoma oddajte zahtevek za odpravo napak v http://crm.koda.ninja.